آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

لیست دوره ها

نرم افزار سپيدار سيستم

توضیحات بیشتر

حسابداري پيمانكاري

توضیحات بیشتر

قانون ماليات هاي مستقيم

توضیحات بیشتر

حسابداري شركت ها

توضیحات بیشتر

مديريت مالي

توضیحات بیشتر

استاندارهاي حسابداري

توضیحات بیشتر

قانون تجارت

توضیحات بیشتر

نحوه تهیه صورت های مالی

توضیحات بیشتر

حسابداری بهای تمام شده (به صورت عملی)

توضیحات بیشتر

اظهار نامه مالیاتی

توضیحات بیشتر

کارگاه حسابداری(درس های عملی حسابداری)

توضیحات بیشتر

حقوق دستمزد

توضیحات بیشتر

حسابداری تکمیلی

توضیحات بیشتر

حسابداری صنعتی

توضیحات بیشتر

حسابداری مقدماتی

توضیحات بیشتر
برنامه نویسی وب

برنامه نویسی وب (مقدماتی و پیشرفته)

توضیحات بیشتر
آموزش طراحی سایت

آموزش طراحی سایت

توضیحات بیشتر
راه اندازی سایت

کارگاه راه اندازی سایت

توضیحات بیشتر