آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

عنوان دوره:

استاندارهاي حسابداري


مدت دوره:

60 ساعت


روزهای برگزاری:

روزهای زوج یا فرد (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، روزهای برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


ساعت تشکیل کلاس:

17 الی 20 (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، ساعات برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


اين دوره براي كساني مفيد است كه مي خواهند در زمينه حسابداري با استانداردهاي حسابداري و نحوه بكارگيري آن و تحليل آن آشنا شوند.


آشنايي با استانداردهاي حسابداري و نحوه بكارگيري آن و تحليل آن


به صورت پروژه محور

آشنايي كاربردي با استانداردهاي حسابداري و نحوه بكارگيري آن و تحليل آن


دوه هاي تخصصي حسابداري

جهت آشنایی با مدرس این دوره کلیک نمایید

بایگانی‌ها

دسته‌ها