آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

عنوان دوره:

اظهار نامه مالیاتی


مدت دوره:

20 ساعت


روزهای برگزاری:

روزهای زوج یا فرد (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، روزهای برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


ساعت تشکیل کلاس:

17 الی 20 (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، ساعات برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


این دوره برای کسانی مفید است که برای اشتغال به کار و یا ارتقای علم و دانش خود در زمینه حسابداری علاوه بر مهارت های پیشین در صدد یادگیری دروس تخصصی حسابداری می باشند.


پس از گذارندن دوره شما قادر به انجام این فعالیت ها خواهید بود ؛

تکمیل اظهارنامه اشخاص حقیقی از گروه اول تا گروه سوم

تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی

تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده

تکمیل گزارشات فصلی

تکمیل اظهارنامه املاک و مستغلات


تکمیل اظهارنامه اشخاص حقیقی از گروه اول تا گروه سوم

تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی

تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده

تکمیل گزارشات فصلی

تکمیل اظهارنامه املاک و مستغلات


دوره کل حسابداری یا لیسانس حسابداری به بالا

جهت آشنایی با مدرس این دوره کلیک نمایید

بایگانی‌ها

دسته‌ها