آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

عنوان دوره:

حسابداري شركت ها


مدت دوره:

20 ساعت


روزهای برگزاری:

روزهای زوج یا فرد (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، روزهای برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


ساعت تشکیل کلاس:

17 الی 20 (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، ساعات برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


براي كساني كه مي خواهند با اين مباحث آشنا شوند:

شركت هاي تضامني و همچنين حسابداري آن

نحوه تهيه صورت تقسيم سود و همچنين تسهيم موجودي

مبحث ورود شريك خروج شريك و انحلال  تصفيه در شركت تضامني

شركت هاي سهامي و همچنين حسابداري آن

نحوه محاسبه سود سهام داران عادي و ممتاز و همچنين نحوه ثبت آن و صورت تقسيم سود آن و نحوه انحلال آن


آشنايي با شركت هاي تضامني و همچنين حسابداري آن

آشنايي با نحوه تهيه صورت تقسيم سود و همچنين تسهيم موجودي

آشنايي با مبحث ورود شريك خروج شريك و انحلال  تصفيه در شركت تضامني

آشنايي با شركت هاي سهامي و همچنين حسابداري آن

نحوه محاسبه سود سهام داران عادي و ممتاز و همچنين نحوه ثبت آن و صورت تقسيم سود آن و نحوه انحلال آن


به صورت پروژه محور

آشنايي با شركت هاي تضامني و همچنين حسابداري آن

آشنايي با نحوه تهيه صورت تقسيم سود و همچنين تسهيم موجودي

آشنايي با مبحث ورود شريك خروج شريك و انحلال  تصفيه در شركت تضامني

آشنايي با شركت هاي سهامي و همچنين حسابداري آن

نحوه محاسبه سود سهام داران عادي و ممتاز و همچنين نحوه ثبت آن و صورت تقسيم سود آن و نحوه انحلال آن


حسابداري مقدماتي

جهت آشنایی با مدرس این دوره کلیک نمایید

بایگانی‌ها

دسته‌ها