آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

عنوان دوره:

حسابداری تکمیلی


مدت دوره:

یک ماه الی یک ماه و نیم


روزهای برگزاری:

روزهای زوج یا فرد (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، روزهای برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


ساعت تشکیل کلاس:

17 الی 20 (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، ساعات برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


این دوره برای اشخاصی در نظر گرفته شده که به منظور اشتغال به کار و یا علاقه در صدد یادگیری این رشته تلاش می کنند.


به دست آوردن مهارت لازم جهت وارد شدن به مباحث تخصصی و اصلی حسابداری


آشنایی با مطالبات مشکوک الوصول

آشنایی با نحوه ثبت ادواری و دائمی

اعتبارات اسنادی

حسابداری دارایی ها

حسابداری بدهی ها

اوراق قرضه

تجزیه تحلیل صورت های مالی


حسابداری مقدماتی

جهت آشنایی با مدرس این دوره کلیک نمایید

بایگانی‌ها

دسته‌ها