آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

عنوان دوره:

حسابداری صنعتی


مدت دوره:

یک ماهو نیم تا دو ماه


روزهای برگزاری:

روزهای زوج یا فرد (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، روزهای برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


ساعت تشکیل کلاس:

17 الی 20 (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، ساعات برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


این دوره برای اشخاصی در نظر گرفته شده که به منظور اشتغال به کار و یا علاقه در صدد یادگیری این رشته تلاش می کنند.


به دست آوردن مهارت لازم جهت وارد شدن به مباحث تخصصی و اصلی حسابداری


نحوه تسهیم هزینه ها

آشنایی با روش های هزینه یابی

هزینه یابی سفارش کار و مرحله ای

حسابداری واحد مرکزی و کارخانه جات

آشنایی با اصول اولیه انبار داری

انواع روش های ثابت موجودی مواد

آشنایی با روش FIFO و LIFO

حقوق دستمزد در مؤسسات تولیدی


حسابداری مقدماتی

جهت آشنایی با مدرس این دوره کلیک نمایید

بایگانی‌ها

دسته‌ها