آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

عنوان دوره:

حسابداری مقدماتی


مدت دوره:

دو ماه تا دو ماه و نیم


روزهای برگزاری:

روزهای زوج یا فرد (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، روزهای برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


ساعت تشکیل کلاس:

17 الی 20 (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، ساعات برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


این دوره برای اشخاصی در نظر گرفته شده که می خواهند در زمینه حسابداری شروع به فعالیت کنند و بنا بر علاقه و یا اشتغال به کار این حرفه را آغاز کنند.


به دست آوردن مهارت لازم جهت وارد شدن به مباحث تخصصی و اصلی حسابداری


آشنایی با مفاهیم پایه حسابداری

ثبت معاملات در دفتر روزنامه

نحوه ثبت معاملات در دفتر کل

نحوه تهیه تراز آزمایشی

تهیه صورت های مالی (به صورت سود و زیان،‌صورت حساب سرمایه، تراز نامه)

بستن حساب ها

ثبت های اصلاحی

عملیات حسابداری در مؤسسات خدماتی بازرگانی

آشنایی با روش های ارزیابی موجودی کالا

حسابداری اسناد تجاری

حسابداری مطالبات

نحوه تهیه صورت مغایرت بانکی


ندارد

جهت آشنایی با مدرس این دوره کلیک نمایید

بایگانی‌ها

دسته‌ها