آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

عنوان دوره:

حقوق دستمزد


مدت دوره:

سه هفته تا یک ماه


روزهای برگزاری:

روزهای زوج یا فرد (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، روزهای برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


ساعت تشکیل کلاس:

17 الی 20 (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، ساعات برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


این دوره برای اشخاصی در نظر گرفته شده که به منظور اشتغال به کار و یا علاقه در صدد یادگیری این رشته تلاش می کنند.


به دست آوردن مهارت لازم جهت وارد شدن به مباحث تخصصی و اصلی حسابداریحسابداری مقدماتی

جهت آشنایی با مدرس این دوره کلیک نمایید

بایگانی‌ها

دسته‌ها