آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

عنوان دوره:

قانون تجارت


مدت دوره:

10 ساعت


روزهای برگزاری:

روزهای زوج یا فرد (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، روزهای برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


ساعت تشکیل کلاس:

17 الی 20 (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، ساعات برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


اين دوره براي كساني مفيد است كه مي خواهند در زمينه حسابداري  با تمام مواد قانون و تحليل آن آشنا شوند.


آشنايي با تمام مواد قانون و تحليل آن


آشنايي با تمام مواد قانون و تحليل آن


كل حسابداري_ ليسانس حسابداري

جهت آشنایی با مدرس این دوره کلیک نمایید

بایگانی‌ها

دسته‌ها