آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

عنوان دوره:

مديريت مالي


مدت دوره:

60 ساعت


روزهای برگزاری:

روزهای زوج یا فرد (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، روزهای برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


ساعت تشکیل کلاس:

17 الی 20 (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، ساعات برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


براي كساني كه مي خواهند با اين موارد آشنا شوند:

نحوه تهيه صورت هاي مالي و تحليل آن

مفهوم نقطه اي سر به سر و اهرم ها و تجزيه تحليل آن

مديريت سرمايه گذاري ها

ريسك و بازده سرمايه گذاري ها

ارزش شركت ساختار سرمايه و سياست هاي تقسيم سود


آشنايي با نحوه تهيه صورت هاي مالي و تحليل آن

آشنايي با مفهوم نقطه اي سر به سر و اهرم ها و تجزيه تحليل آن

مديريت سرمايه گذاري ها

ريسك و بازده سرمايه گذاري ها

ارزش شركت ساختار سرمايه و سياست هاي تقسيم سود


به صورت پروژه محور

آشنايي با نحوه تهيه صورت هاي مالي و تحليل آن

آشنايي با مفهوم نقطه اي سر به سر و اهرم ها و تجزيه تحليل آن

مديريت سرمايه گذاري ها

ريسك و بازده سرمايه گذاري ها

ارزش شركت ساختار سرمايه و سياست هاي تقسيم سود

 


دوره هاي تخصصي حسابداري

جهت آشنایی با مدرس این دوره کلیک نمایید

بایگانی‌ها

دسته‌ها