آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

عنوان دوره:

نحوه تهیه صورت های مالی


مدت دوره:

20 ساعت


روزهای برگزاری:

روزهای زوج یا فرد (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، روزهای برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


ساعت تشکیل کلاس:

17 الی 20 (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، ساعات برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


این دوره برای اشخاصی در نظر گرفته شده که به منظور اشتغال به کار و یا علاقه در صدد یادگیری این رشته تلاش می کنند.


پس از گذراندن دوره شما قادر به انجام کارهایی از این قبیل خواهید بود:

به صورت پرو‍‍‍ژه محور

استاندارد هاي حسابداري1 و 2

نحوه تهيه صورت سود و زيان

تراز مناسب صورت جريان وجوه نقد

صورت سود و زيان جامع به صورت دستي و با اكسل

هموار سازي سود و نحوه دست كاري كردن سود


به صورت پرو‍‍‍ژه محور

استاندارد هاي حسابداري۱ و ۲

نحوه تهيه صورت سود و زيان

تراز مناسب صورت جريان وجوه نقد

صورت سود و زيان جامع به صورت دستي و با اكسل

هموار سازي سود و نحوه دست كاري كردن سود


دوه هاي تخصصي حسابداري

جهت آشنایی با مدرس این دوره کلیک نمایید

بایگانی‌ها

دسته‌ها