آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

عنوان دوره:

نرم افزار سپيدار سيستم


مدت دوره:

15 ساعت


روزهای برگزاری:

روزهای زوج یا فرد (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، روزهای برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


ساعت تشکیل کلاس:

17 الی 20 (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، ساعات برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)


كساني كه مي خواهند كليه عمليات مالي در نرم افزار سپيدار سيستم ازجمله؛

خزانه داري(دريافت و پرداخت)

حقوق دستمزد

امور مالي و صدور سند حسابداري

عمليات خريد و فروش

عمليات انبار و انبار گردان

صورت مغايرت بانكي

گزارشات مالي

بستن حسابها و …

انجام دهند.


كليه عمليات مالي در نرم افزار سپيدار سيستم ازجمله؛

خزانه داري(دريافت و پرداخت)

حقوق دستمزد

امور مالي و صدور سند حسابداري

عمليات خريد و فروش

عمليات انبار و انبار گردان

صورت مغايرت بانكي

گزارشات مالي

بستن حسابها و …


كليه عمليات مالي در نرم افزار سپيدار سيستم ازجمله؛

خزانه داري(دريافت و پرداخت)

حقوق دستمزد

امور مالي و صدور سند حسابداري

عمليات خريد و فروش

عمليات انبار و انبار گردان

صورت مغايرت بانكي

گزارشات مالي

بستن حسابها و …


كل حسابداري_ ليسانس حسابداري

جهت آشنایی با مدرس این دوره کلیک نمایید

بایگانی‌ها

دسته‌ها