آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

عنوان دوره:

ICDL


مدت دوره:

3 الی 4 ماه


روزهای برگزاری:

به3 روز درهفته (منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره و استاد، روزهای برگزاری دوره مشخص می شود.)


ساعت تشکیل کلاس:

17 الی (به منظور هماهنگی با اکثریت دانشجویان دوره، ساعات برگزاری دوره قابل تغییر میباشد)20


  • کسانی که میخواهند اشتغال به کار یابند.
  • کسانی که میخواهند تسلط به کامپیوتر به همراه مدرک معتبر داشته باشند.

  • تسلط یافتن بر مهارت هفتگانه کامپیوتر
  • توانایی اشتغال به کار های دفتری و اداری
  • آمادگی کامل برای گذارندن دوره های تخصصی و فوق تخصصی کامپیوتر


ندارد

جهت آشنایی با مدرس این دوره کلیک نمایید

بایگانی‌ها

دسته‌ها