آموزشگاه کبیری

( شعبه شهریار )

استاد:

جناب آقای مدیر زارع


مدرک تحصیلی:

لیسانس


رشته تحصیلی:

حسابداری و حسابرسی


تخصص ها:

مدرس دوره های عمومی و تخصصی حسابداری از سال 1388
مدرس دوره های تخصصی و فوق تخصصی حسابداری:
•حسابداری مقدماتی
•حسابداری صنعتی
•حسابداری تکمیلی
•حقوق دستمزد
•اظهار نامه مالیاتی
•اکسل پیشرفته حسابداری
•حسابداری مدیر مالی( حسابداری پیمانکاری، حسابداری شرکتها، قانون •تجارت، استانداردهای حسابداری، مدیریت مالی)
•نرم افزار های هلو و سپیدار
•کارگاه حسابداری(درس های عملی حسابداری)


بایگانی‌ها

دسته‌ها